Rätt Foderstat

Normalpresterande hästen
k24

Den normalpresterande hästen syftar till de hästar som är fritids- och sporthästar i lätt och medelhårt arbete. Dessa hästars energibehov varierar ofta en hel del, dels beroende på sättet de tränas men likaså finns det årstidbaserade aktiviteter som ökar hästens energibehov, så som ridläger, rida i snö, tolka, jaktridning eller bara en längre utflykt till häst. Därmed gäller det att hålla hästarna på en god näringsmässig grundnivå, vilken utan skadeverkningar kan höjas vid ett ökat energibehov. Fodret som ges bör hålla en jämn kvalité med en relativt hög halt av fett och fibrer samt en balanserad tillförsel av mineraler, vitaminer och spårämnen.

Tänk på att grovfodret alltid styr vilket kraftfoder en häst behöver, om så behövs. Även om en häst inte skulle behöva kraftfoder så behöver den mineraler och spårämnen.

Högpresterande hästen
k23

Till denna kategori hör de hästar som tränas hårt och/eller tävlas regelbundet på en hög nivå. Att med siffermässig exakthet ge råd om den högpresterande hästens utfodring är givetvis inte möjligt. Deras näringsbehov varierar tämligen kraftigt med typen av prestation, med intensiteten i tävlingsprogrammet och med den individuella förbränningen och förmågan att ta upp och omvandla näringsämnen. Dessa hästar har ett ökat näringsbehov av såväl energi och protein som vitaminer och mineraler.
Tänk på att grovfodret alltid styr vilket kraftfoder en häst behöver. Den högpresterande hästen är i de flesta fall i behov av foder utöver sitt grovfoder för att hålla önskat hull och orka genomföra sina uppgifter.

Seniorhästen
k17

Förmågan att ta upp näring avtar som regel med åren. Det beror dels på att matsmältningssystemets upptagningsförmåga försämras, men kan också bero på att många äldre hästar tuggar sämre.

En del av fodret kommer då att passera matsmältningskanalen utan att smältas. Det är således viktigt att regelbundet kolla tänderna hos den äldre hästen. Äldre hästar kan också få problem när det gäller upptagningen av protein, vilket kan leda till minskad muskelmassa. Detta innebär att många äldre hästar behöver en hög giva av fullvärdigt protein.

GROOV-familjen, KRAFFT Muscle Up, KRAFFT Plus Protein och KRAFFT Lucern är foder som alla kan passa den äldre hästen. Föredrar ni att ge er häst müsli så är KRAFFT High Protein Muesli ett bra alternativ.

Tänk på att ett bra seniorhästfoder bör vara smakligt och lätt att tugga. För att underlätta tuggandet kan man med fördel blötlägga fodret.

Det dräktiga stoet
k21

Normalt går ett sto dräktigt 335-345 dagar. Under dräktighetens 8 första månader räcker det i allmänhet med en normal foderstat för att hålla stoet i gott hull och i god allmän hälsa, men redan tidigt i dräktigheten är mineraler, spårämnen och vitaminer viktigt. De sista 3 månaderna ökar fostrets tillväxt mycket och därmed ökar också behovet av bl a kalcium, fosfor, och protein avsevärt. Energibehovet ökar emellertid inte i motsvarande grad. Med en traditionell foderstat kan det därför vara svårt att tillgodose det ökade proteinbehovet utan att hamna på för höga energivärden.

Den extra kraftfodergivan man tillfört stoet under högdräktigheten och digivningsperioden bör/kan oftast tas bort så snart fölet skiljts av. I många fall kan man ta bort kraftfodret ännu tidigare, för att stoets juver lättare ska sina ur och risken för mjölkstockning minskas.

Det är lätt att underskatta fostrets tillväxttakt under dräktighetens slutfas, och det handlar faktiskt om en rejäl ”uppväxling”. 2/3 av födelsevikten uppnås under de sista 4 månaderna – och en fördubbling av fostrets vikt sker under de sista 2 månaderna. Eftersom protein är grundmaterialet i all kroppsvävnad, är det mycket viktigt att proteingivan verkligen matchar den kraftiga fostertillväxten.

Det finns flera foder alternativ med bra proteinkvalitet för denna kategori hästar så som KRAFFT High Protein Muesli, Muscle Up, Plus Protein, eller någon av alternativen i Groov-familjen. Vilket som passar just ditt sto beror på grovfodrets analysvärden.

Utfodring till föl
k20

Föl får i sig den näring de behöver från stoets mjölk de första månaderna. Råmjölken finns bara under den absolut första tiden. Så om stoet t ex läcker mjölk riskera man att förlora den eller att den minskar i mängd. Fölet bör få i sig denna inom de första 4-8 timmar. Denna råmjölk är otroligt viktig då den innehåller viktiga antikroppar som ger fölet skydd mot smittämnen. Ett föl som förlorar sin mamma är i akutbehov av stomjölksersättning för att överleva. Emellertid ska man som hästägare känna till att stomjölkersättning inte kan ersätta de viktiga antikroppar som finns i stoets råmjölk.

Föl kan bli lösa i magen av salt och det är därför rekommenderat att placera eventuella saltstenar oåtkomliga för fölet. När fölet skiljts från stoet kan man placera ut en saltsten och ha ett vaknade öga över saltintaget.

Ett föl befinner sig i kraftig tillväxt och för att förebygga näringsmässiga svackor, bör tillvänjningen av kraftfoder ske redan före avskiljningen. KRAFFT Foal är specifikt framtaget för föl och har en mindre pelletsstorlek och en hög andel smältbart råprotein. Protein är grundmaterialet i all kroppsvävnad och ett föl har lika stort proteinbehov som den högpresterande tävlingshästen.

Den växande unghästen
k19

Rätt anpassad utfodring är en av hörnstenarna i uppfödning av hästar. För att säkerställa en harmonisk tillväxt hos unghästen bör hästägaren/uppfödaren alltid använda ett analyserat grovfoder som balanseras med ett näringsdeklarerat eller analyserat mineral-/kraftfoder.

Så länge hästen befinner sig under tillväxt är det viktigt att foderstaten tillför protein i rätt mängd och av rätt kvalitet. Balansen mellan olika mineraler, främst kalcium och fosfor, är viktig för en sund skelettutveckling. En 1-åring har i normalfallet nästan lika högt proteinbehov som den högpresterande hästen. Som 2-åring har proteinbehovet minskat något och är mer i fas med den normalpresterande hästen. Hästar som sätts i träning tidigt har däremot ett högre proteinbehov och bör få en foderstat anpassad efter deras träningssituation.

Unghästar som går på lösdrift och som vistas mycket utomhus under vinterhalvåret behöver ett tillskott av energi. Det är inte enbart sträng kyla som ökar hästens energibehov, även kombinationen av regn och stark blåst ökar hästens behovet. Unghästar behöver energi för att hålla värmen, men också för viljan att röra sig. Det kan därför vara fördelaktigt att redan på hösten vara medveten om unghästens ökade energibehov i foderstaten.

När den unga hästen börjar närma sig 3 år kan foderstaten anpassas efter hästens arbetsinsats.

KRAFFT GROOV-familjen är ett bra alternativ för den växande unghästen eftersom det finns många olika alternativ efterhand som unghästens grovfoder och behov varierar. På så sätt slipper man utsätta hästen för jobbiga foderbyten, och kan samtidigt säkra det dagliga intaget. För den som föredrar müsli rekommenderar vi istället KRAFFT High Protein Muesli.

Konvalescenthästen
k6

Påtvingad boxvila innebär en stor omställning för hästen och de vanligaste komplikationerna i samband med detta är matsmältningsstörningar, vilket ofta har sin grund i grovtarmens funktion. Behandling med antibiotika kan t ex slå ut delar av grovtarmens mikroflora och hästar som genomgår en penicillinkur bör samtidigt tillföras produkter som stödjer den naturliga mikrofloran, t ex någon av specialprodukterna som finns i handeln så som KRAFFT Gastro Support.

En konvalescent kan gärna ha tillgång till halm av hygieniskt god kvalitet. Den tillför fibrer och ger möjlighet till sysselsättning. Det kraftfoder som tillförs bör också vara fiberrikt och inte ge ett för högt tillskott av energi. En rekommendation är att undvika stärkelserika kraftfoder, då dessa kan påverka grovtarmsfunktionen och muskulaturen negativt.

Vätsketillförseln är vidare mycket viktig. Hästen bör vattnas ut hink, då det ger bättre kontroll över vattenintaget. Nyopererade hästar kan ofta dricka dåligt på grund av smärta eller på grund av ovana vid miljö i t ex ett stall på ett djursjukhus. Det är också vanligt, att konvalescenter blir oroliga då de står ensamma i stallet sedan stallkamraterna släppts ut. Detta kan påverka deras vilja att äta och dricka.

KRAFFT GROOV-familjen är ett bra alternativ för konvalescenten då den är rik på fett och fibrer.

0
Connecting
Please wait...
Skicka ett meddelande

Vi är tyvärr inte online just nu. Lämna ett meddelande.

Namn
* Email
* Beskriv ditt ärende
Logga in nu

Fyll i fälten nedan.

Namn
* Email
* Beskriv ditt ärende
Vi är online!
Feedback

Hjälp oss att bli bättre! Lämna gärna feedback.

Hur skulle du betygsätta vår support?