Fråga veterinären

När behöver hästen elektrolyter?

Hästar som ansträngs hårt särskilt i varmt klimat svettas mycket, mer än 10 liter per timme är inte ovanligt. Svetten innehåller mycket vatten och salter som hästen behöver för att fungera optimalt. Brister på salter kan ge kramper och muskelproblem. Uttorkning och brist på vätska kan ge kolik och muskelproblem och det är av största vikt att ersätta förlusterna. Elektrolyter tillför salterna och det gör att hästen känner törst och vill dricka. Utfodring med SPC (specialprocessade ceralier) kan hjälpa hästen att normalisera vätskebalansen och därmed återhämta sig snabbare. SPC finns i alla KRAFFT Performance produkter. Kontakta din foderrådgivare och veterinär för ytterligare rådgivning.

Hur bör man fodra en häst med diarré?

Diarré beror på flera olika anledningar. Det är av största vikt att utesluta behandlingsbara åkommor som magsår och tarminflammation. Rådgör med din veterinär. Stressinducerad diarré är besvärligt för tävlingshästar då de förlorar stora mängder vätska. Utfodring med SPC innehållande kraftfoder kan hjälpa. SPC inducerar aktivitet i ett protein (Protein AF) som reglerar och normaliserar vätskebalansen i tarmen och i hela kroppen. Byt ut hela eller delar av kraftfodret till någon av KRAFFT Performance, Performance Energy eller Performance Maxbalance. Fodertillskott med stressreducerande ämnen som Tryptofan, Magnesium och B-vitamin kan hjälpa. Många hästar tolerera inte hösilage eller ensilage. Prova en period att ge torrt hö och utvärdera effekten efter 8-12 veckor. Störningar i tarmfloran kan ge kroniska diarréproblem. Ibland behövs antibiotikabehandling men ofta hjälper det med Pro/Prebiotika som fodertillskott. Om diarréerna blir kraftiga och hästen allmänpåverkad eller får feber skall alltid veterinär kontaktas akut.

Vad är protein- eller foderknölar?

Knutor som uppkommer vid foderbyte kallas ofta protein- eller foderknutor. Dessa knutor är som regel fast, hårda ca 1-2 cm i diameter och helt oömma. Om de uppkommer i sadelregionen eller där det förekommer tryck kan knutan bli inflammerad eller infekterad. Den blir då ömmande och det kan komma vätska från de. Orsaken inte helt klarlagd, men troligtvis är det en allergiskt reaktion på något nytt som hästen träffar på. För att ställa en helt säker diagnos krävs en biopsi (provtagning samt analys av vävnaden), vilket din veterinär lätt kan göra. Det finns andra hudsjukdomar som ger en liknande symptombild och för rätt behandling krävs att man säkert vet vilken hudsjukdom hästen har. Dessa knölar försvinner oftast av sig själva inom några veckor, men ibland kvarstår de och kan på sikt förkalkas. Behandling som kan prövas om knölarna inte försvinner är lokal eller allmän behandling med kortison. Om detta inte hjälper och de sitter på olämpliga ställen får man avlägsna dem på kirurgisk väg. Om knutorna blir inflammerade eller infekterade krävs lokal eller systemisk behandling med antibiotika och kortison. Undvik snabba foderbyten. Rådgör med din veterinär.

Hur bör man utfodra vid fång?

Den vanligaste typen av fång utlöses av ett för högt intag av kolhydrater (speciellt lättlösliga sådana). Detta stör mikrofloran i hästens grovtarm. Fång kan även utlösas av annan sjukdom, ämnesomsättningsrubbning, läkemedel, förlossningsproblem, stress etc. Stora mängder av lättlösliga kolhydrater finns i spannmål (i form av stärkelse) och i spätt betesgräs. Tänk på att spätt bete kan finnas även på hösten. En gammal uppfattning är, att fång utlöses av för mycket protein. Detta är troligen inte hela sanningen, men kan troligen spela en viss roll hos visa individer. En foderstat med för lite växtfiber är inte gynnsam för hästens fodersmältning. Fibrerna behövs för en stabil tarmflora och ett bra energiutnyttjande. Rätt balans mellan energi och protein är också viktig för att hästen skall må bra.

Försök fodra med ett hö som är grovt (= mycket växtfiber) och som inte har allt för högt näringsinnehåll. Detta för att hästen skall kunna äta mycket grovfoder – vilket stimulerar tarmfloran. Det resterande behovet skall täckas av kraftfoder. Var noga med att tillgodose vitamin och mineralbehovet. Välj ett kraftfoder med ett högt fiberinnehåll och ett lågt stärkelseinnehåll. Var noga med att ha en jämn utfodring med regelbundna och jämt fördelade utfodringstider. Foderbyten sker med största möjliga försiktighet. Ett byte av hö bör ta minst 14 dagar och ett byte från stallutfodring till bete gärna ännu längre tid. Börja med att beta hästen under korta stunder och minska successivt på kraftfodret. Låt samtidigt hästen ha kvar sitt hö så länge som möjligt. Ett bra sätt brukar vara, att låta hästen äta sin ordinarie högiva i stallet innan den får tillgång till gräs. Gör på samma sätt under hösten – speciellt om det har växt upp ett nytt vekt gräs i hästens vinterhage. Börja med att ge hö, och öka mängden successivt innan kraftfoder sätts in.

Vid ett fånganfall skall veterinär kontaktas. Hästen ska stå i box på mjukt underlag, tjock spån eller torvbädd. Hästen får smärtstillande medicin och eventuellt sätts speciella plattor på hovarna för att ge stötdämpning. Digitalpulsen vid sidan av kotorna är förstärkt och ofta är hovarna varma. När hästen verkar återställd skall den sättas igång mycket försiktigt. Räkna med minst 6-9 månaders konvalescens innan hästen är tillbaka till full tävlingskondition igen. Det är hela tiden av största vikt med regelbunden och korrekt hovvård av godkänd hovslagare. Många fånghästar behöver speciella sjukbeslag som kräver lite extra av hovslagaren, för att kunna fungera ordentligt. Fånghästar har ofta en sämre hovkvalitet vilket gör att de inte sällan kan få hovbölder. Var försiktig med alla förändringar i hästens vardag. Alla foderbyten ska ske successivt. Vaccinera eller avmaska inte hästen samma vecka som du ska byta stall eller foder etc. Flera förändringar samtidigt kan vara för mycket för hästen och kan då utlösa ett nytt anfall. Försök undvik att ha hästen ute nattetid och på morgonen under sommaren. Låt hästen beta på ett avbetat bete och undvik det starka gräset på försommaren. Kan du hitta en orsak till att fånganfallet utlösts, så undvik att utsätta hästen för denna faktor i fortsättningen.

Vi vet ännu inte allt om fång och hur det ska behandlas med mycket forskning pågår. Rådgör med veterinär, hovslagare och foderrådgivare för bästa omhändertagande av fånghästen.

Hur bör man fodra vid återkommande korsförlamning?

Vid korsförlamning uppstår muskelskador, framför allt i bakbensmuskulaturen. Omfattningen av skadorna går att mäta genom blodprov. Enzymerna ASAT och CK finns normalt i muskelcellerna. Vid korsförlamning går cellerna sönder och ASAT och CK läcker ut i blodbanorna – ett blodprov kommer att visa förhöjda värden. Ju kraftigare korsförlamningen är desto högre värden kan man mäta upp. Muskelcellerna innehåller också myoglobin, ett ämne som tar upp syre från blodet och som också ger musklerna dess röda färg. Det är myoglobinet från de skadade muskelcellerna som gör att urinen ibland färgas mörkröd vid korsförlamning Symtomen kommer ofta 15 minuter till 2 timmar efter arbete och hästen får ett kort styltigt steg, är ovillig till att röra sig samt blir hård och spänd i muskulaturen på bakdelen. Hästen kan få ökad andningsfrekvens och puls på grund av smärtan. I riktigt allvarliga fall kan de bli liggande och kan då inte resa på sig. Hästen bör få omedelbar vila och undersökas och behandlas av veterinär akut. För att förhindra återkommande korsförlamningar rekommenderas:

  • Regelbunden träning
  • Korrigera foderstaten med reducerad kraftfodermängd vid vila
  • Använd grovfoder av god kvalitet som bas i foderstaten
  • Minska givan av stärkelserikt foder och använd mer fett och fibrer som energikällor
  • Undvik snabba förändringar i foderstat och träning
  • Ge optimerade mängder selen och E-vitamin
  • Se till att hästen är varm före och efter träning och undvik att den blir nerkyld i hagen
  • På vintern rör sig hästen mindre i hagen. Ge regelbunden motion på annat sätt
  • Rådgör med din veterinär och foderrådgivare
Bör hästen få olja, vilken typ av olja?

I flera studier har forskare visat att det finns positiva effekter med att öka andelen omega 3 i hästens foderstat. I gräs är andelen omega 3 högre än andelen omega 6, men i kraftfoder är förhållandet omvänt. Av den anledning kan det vara positivt att tillföra en olja rikt på Omega 3 exempelvis linfröolja. Alla oljor som tas upp i tarmen ger ett energitillskott och hästen får en blankare päls. Raps-, eller linfröolja är ett bra alternativ. Paraffinolja är bra vid förstoppningsproblem då den inte tas upp av tarmen utan passerar ut med träcken och gör den mjukare.

Är Glukosamin positivt för lederna?

Glukosamin är en kolhydratmolekyl som underlättar uppbyggandet av ledbrosk och ledvätska och hämmar också nedbrytningen av ledbrosk. Det finns flera glukosaminliknande preparat som används till häst; preparat som injiceras intraartikulärt, ( i lederna), intramuskulärt (i muskeln), samt preparat som ges via fodret. Glukosamin i kombination med hyaluronsyra (molekyl som finns i hästens ledvätska och ledbrosk), kondroitinsulfat (molekyl som finns i ledbrosket) och MSM (antiinflammatoriskt substans) har visats ha effekt på längre steglängd och ökad möjlighet till träning. Man bör ge misnt 3 månader innan man utvärderar effekten. Hästar som har nytta av att få dessa preparat bör få dem kontinuerligt. Det finns inga rapporterade biverkningar

Hur bör en stressad häst utfodras?

Stress kan uppkomma av att hästen har ont någonstans, inte kan utföra sitt naturliga beteende på grund av den miljön vi erbjuder, får för lite grovfoder, för lite sysselsättning, för lite utevistelse/motion, otillräcklig vilotid, stressande träning med krav som överstiger hästens aktuella situation mm. Hästar visar stress på många olika sätt; stereotypier, bland annat krubbitning och vävning är vanliga. Detta gör att kroppen frisätter egna ”smärtstillande” substanser, endorfiner och enkefaliner, som kan göra att hästen dels känner mindre smärta men också att den blir lugnare och sänker sin stressnivå. Många forskare tror att hästen kan bli ”beroende” av sitt stereotypa beteende då det får den att må bättre, och därför kan det vara svårt att få hästen att sluta med beteendet även om man kanske har lyckats eliminera orsaken till att hästen först började med det. Andra symtom på stress är diarré, svettning, oregerlighet, flyktbenägenhet, apati mm. För att minska stressen är det viktigt att hästen är välmående och smärtfri samt att hästen tränas på lagom nivå på ett korrekt sätt. Det är också viktigt med miljö, stallrutiner, foderstat, vila, motion och utevistelse. Många stressade hästar mår sämre vid höga intag av stärkelse och havre. Reducera mängden av detta. Välj havrefria kraftfoder. Hästar med svår stress kan hjälpas av fodertillskott med Tryptofan + Magnesium + B-vitaminer. Rådgör med din veterinär och foderrådgivare.

Hur bör den äldre hästen utfodras?

Många äldre hästar klarar av att äta samma fodermedel som yngre hästar men på grund av lägre upptag behövs 15-20 procent extra av energi och näringsämnen, beroende på hur svårt hästen har att hålla hull. Försiktig tillvänjning och långa övergångstider gäller för alla foder. Om hästen på grund av tandproblem och/eller käkledsartros har svårt att tugga är lämpliga fodermedel uppblött lusern (grovfoder), betfor, olja, blötlagt pelleterat kraftfoder, MASH och kokt linfrö. Det är viktigt att ge mineral- och vitaminfoder som passar till grovfodret – och tillräckligt med e-vitamin och selen. Som vanligt stråfoder rekommenderas näringsrikt tidigt skördat hö eller hösilage.

Hur kan man fodra hästar med tandproblem, tandlossning, ålderdom eller skador?

Hästar byter sina mjölktänder till permanenta tänder från ca 2,5-5års ålder. Det varierar mycket från häst till häst hur mycket symtom de uppvisar under perioden, en del märker man ingenting på och andra hästar har större besvär. En del hästar får problem med att tugga, en del kan få lite feber och allmänt visa irritation från munnen. Äldre hästar kan tappa sina tänder och få ojämna bett med skarpa kanter som försvårar tuggmekanismen. Artros i käklederna försvårar tuggningen ännu mer. Den äldre hästen har ett ökat behov av näringsämnen. Vid skador ex käkfrakturer kan tuggförmågan vara tillfälligt nedsatt. Vid alla typer av problem från tänder och käkar är det viktigt att hästen får tillräckligt med fibrer och näringsämnen i sig. Uppblött lusernpellets som grovfoderbas tillsammans med uppblött pelleterat komplett kraftfoder och eventuellt uppblött pelleterat eller lösning av mineral/vitamintillskott ger hästen en fullvärdig foderstat. En äldre häst behöver ofta upp till 15-20% mer än den yngre hästen varför foderstaten måste beräknas efter ålder. Minst 1-2 gånger per år bör en veterinär med utbildning på hästtänder undersöka hästens tänder. Äldre hästar och hästar med obalanserat bett kan behöva tandvård oftare. Veterinären gör en individuell bedömning och lägger upp en behandlingsplan.

0
Connecting
Please wait...
Skicka ett meddelande

Vi är tyvärr inte online just nu. Lämna ett meddelande.

Namn
* Email
* Beskriv ditt ärende
Logga in nu

Fyll i fälten nedan.

Namn
* Email
* Beskriv ditt ärende
Vi är online!
Feedback

Hjälp oss att bli bättre! Lämna gärna feedback.

Hur skulle du betygsätta vår support?