Feeds

Forage feed
k5

Forage is the basis of every equine diet. The content of different nutrients in the forage feed of a horse determines the rest of its feed rations and diet. Knowing the composition of your horse’s forage feed is therefore important. Always have your forage feed analysed or buy your forage feed from a supplier who is able to show you the analysis result in respect of the feed supplied. It is also a good idea to have a new supply of feed analysed, preferably before you start feeding with it, even if the supplier is still the same. The nutrient content of forage harvested from different fields and at different times can vary significantly. When it comes to forage, there are no so-called ‘normal values’.

There is, in fact, only a rough guideline on what is considered a good forage for horses. The needs of different horses vary greatly and hence, there is not one forage that would suit all types of horses. Gestating/lactating mares and growing young horses, for example, need forage that is rich in protein and energy while adult performance horses only require a high-energy forage. You should therefore, before buying your feeds, have a fairly good idea of what nutrient content and values you are looking for. Our Equine Equine Nutritionists here at KRAFFT would be more than happy to assist you with a forage analysis and advise you on what nutrient content and values you ought to be aiming for.

Remember that forage feed also includes grazed grass, lucerne and straw.

Water
k9

Water must invariably be seen as a type of feed and the quality of the water given to horses should always be good enough for human consumption. After all, water is vital for a number of important bodily functions. It provides cells with nutrients, it removes waste products and transports vital oxygen to different parts of the body.

In spring, when the days begin to get warmer, our horses may not drink as much water as they should. If using automatic water feeders, it is important to check the water flow in these. A good flow of water means at least 8 litres/minute. Fill up the water feeder, put a bucket underneath and then press the valve lever for 1 minute for extra water. Measure the water in the bucket after 1 minute. There should be at least 8 litres.

All horses should have access to clean water in their fields – not only in the stable – regardless of the weather or season!

How much does a horse need to drink?

This depends, of course, on how hard your horse is working and how much it weighs. Here is a simple but reliable indicator of how much your horse ought to be drinking:

  • Maintenance – 5 litres per 100 kg horse
  • Light to medium work – 7 litres per 100 kg horse
  • Hard work – 10-15 litres per 100 kg horse
  • Lactating mare – 8-10 litres per 100kg horse

Naturally, all horses have their own individual character traits and like us humans, some are better drinkers than others. If your horse is drinking a little bit less than the recommended daily amount but is otherwise behaving as usual, then there is nothing to worry about.

Supplements of salt in addition to the usual salt block/lick usually lead to an increased water consumption. Another tip, if you do not think that your horse is getting enough water, is to mix KRAFFT MASH Sensitive with plenty of water. That way, you add ‘flavour’ to the water while at the same time, making sure that your horse gets enough water. For example, mix 0,25 kg of KRAFFT MASH Sensitive with 5 litres of water and reduce/increase the amount of water depending on what your horse prefers.

Supplementary feed
k2

Forage feed should be used to meet the basic nutritional needs of the horse. The use of concentrate feed was ‘necessitated’ came into the service of man. The level of performance expected from our horses cannot be supported by pasture or forage alone, in addition to which, we have a relatively short growing season in our latitudes. The basic concept of concentrate feed is to provide such nutrients that can only be supplemented in concentrated form. For instance, it might prove difficult to fully meet the energy needs of a hard working horse by just feeding it forage.

Spannmål
k8

De olika sorters spannmål som används för utfodring av hästar innehåller till övervägande delen proteiner av tämligen låg kvalitet. Halterna av livsviktiga aminosyror som lysin och metionin ligger lågt – liksom kalciumvärdet och inslag av vitamin D. Svenska undersökningar har visat att spannmål som ges till hästar bör vara varmlufttorkad. Havre som torkats enbart i kalluft har t ex visat sig innehålla höga halter av giftbildande svampar, vilka bland annat kan förorsaka njurskador och luftvägsproblem.

Havre

Havre av god hygienisk kvalitet är ett bra hästfoder. Jämfört med andra spannmålsslag är den relativt rik på fett och fibrer och innehåller en lägre stärkelsehalt. Den har också en bra balans mellan de aminosyror som bildar protein. Ur hygienisk synpunkt finns det dock vissa risker som gör att man bör vara mycket noga vid sitt inköp av havre. Av de sädesslag som används som kraftfoder till hästar har havre de högsta halterna av energi. Problemet är att om man vill tillgodose den vuxna hästens behov av energi genom att höja havregivan, uppstår lätt ett överskott av stärkelse.

Havrekli

Havrekli är en biprodukt från havre som livsmedelsindustrin förädlar till t ex gryn eller flingor. Den är rik på växtfibrer och har därför en gynnsam effekt på hästens matsmältning. Havrekli ingår i vissa färdigfoder och används inom livsmedelsindustrin.

Korn

Kornets halt av högvärdigt protein är lägre än havrens. Bl a är halten av lysin mycket lägre vilket gör proteinkvaliteten mindre lämpligt för växande hästar. Fetthalten är också tämligen låg, inslaget av fibrer är tämligen lägre än havrens. Kornet innehåller en ganska stor mängd lättsmält energi. Traditionellt har korn också använts för att ”dämpa” hästar som har tendens att bli för heta med enbart havre som kraftfoder. Korn bör krossas för att hästen ska kunna tillgodogöra sig dess näringsinnehåll.

Vete

Proteinvärdet i vete är jämförbart med kornets men av lägre kvalité. Energivärdet är relativt högt medan fiberhalten är låg. Vete innehåller ett proteinämne (gluten) som gör att det blir ”klistrigt” då det under tuggning blandas med saliv.

Vetekli

Vetekli är skalet kring vetekärnan och en biprodukt då vetet mals. Det användes förr som ett proteintillskott, men har nu till stor del ersatts av bättre proteinkällor. Vetekli har goda dietiska egenskaper och kan ges till hästar som har en benägenhet för förstoppningskolik (dock alltid uppblött), eftersom vetekli absorberar vätska och håller vatten kvar i matsmältningskanalen.

Majs

Proteinvärdet i majs är mycket lågt eftersom det till stor del innehåller proteiner som hästen inte kan tillgodogöra sig. Majs är däremot mycket energirikt, men samtidigt fattigt på fett och fibrer. Liksom för korn handlar det om energi av det slag som hästen har svårt att tillgodogöra sig i större mängder. Precis som korn och vete bör majs blandas med havre, eller ett fiberrikt färdigfoder. Dessutom krävs en riklig grovfodergiva.

Linfrö

Linfrö används främst på grund av sina dietetiska egenskaper, då fröskalet tillsammans med vatten bildar ett slem som underlättar transport av tarminnehållet och skyddar tarmens slemhinna. Linfrö är rikt på essentiella fettsyror men har ett lågt innehåll av det protein som hästar kan tillgodogöra sig. Halten av B-vitamin är däremot hög. Linfrö måste alltid upphettas före utfodring.

Linfrökaka

Så kallade linfrökakor är en restprodukt vid utvinning av linolja. De behöver inte upphettas för utfodring, men blötläggning rekommenderas. Linfrökakor har lägre energi och högre proteinhalt än hela linfrön och härsknar lätt på grund av sitt fettinnehåll. Samtidigt har en stor del av den energirika oljan tagits bort och proteinet är av låg kvalitet. Linfrö/linfrökaka är inte att räkna som ett proteinfoder till unghästar pga. för lågt lysininnehåll.

Olja

Vegetabiliska oljor kan vara effektiva och skonsamma energikällor för hästar. De bör vara vegetabiliska och uppfylla normerna för livsmedelskvalitet. Sojaolja har visat sig fungera väl till hästar och är rik på omega 6. Likaså finns det linfröolja som istället är rik på omega 3.

Storing horse feed
k10

Concentrate feed should be stored in a dry environment in a tightly sealed tub or container. The feed should be protected from direct sunlight and extreme temperature changes. Storing concentrate feeds in the stable is usually not recommended because of fluctuating temperatures and high humidity levels. Even if the feed is stored in a covered wheelie bin feeder, the feeder should always, in-between feeds, be kept in a dry area with an even temperature. Any crushing and sheering of feeds on-site should take place away from the stable environment as it tends to produce a lot of dust. Feed kept in a bag or sack should always be stored in a dry place indoors. It is normally not enough to store feeds under roof. Feed kept in areas where the temperature fluctuates a lot usually get damaged due to the high level of condensation. A metal roof shed, for example, will get very hot in the day, especially if the sun is shining, and then much colder at night. The risk of condensation forming in the feed is very high during certain parts of the year. Furthermore, bags or sacks of feed should never be stored in direct contact with a concrete floor. In storage areas where the floor is of concrete, the feed bags/sacks should either be placed on pallets or some other type of ventilated material.

Hay should be stored in a dry, well ventilated and dark place. As with concentrate feeds, hay should be protected against fluctuating temperatures that may cause condensation. Special hay covers or tarpaulins may be used to keep the hay dry. Another tip is to stack smaller bales of hay in layers and use the bales mostly exposed to moisture first. Forage feed wrapped in plastic should be kept out of reach of animals and in a place where the plastic is unlikely to get damaged. Like other feeds, forage feed wrapped in plastic should be kept away from direct sunlight.