Hjælp til valg af foder

HESTE I NORMALT ARBEJDE
k24

Heste i normalt arbejde omhandler fritids- og sportsheste i let og moderat arbejde. Disse hestes energibehov varierer ofte en hel del. Det afhænger dels af den måde de trænes på, men der kan også være årstidsbestemte aktiviteter som øger hestens energibehov, som fx deltagelse i ridelejre, ridning i sne, jagtridning eller bare en længere ridetur. Det gælder derfor om at holde hestene på et ernæringsmæssigt godt grundniveau som man uden skadevirkninger kan hæve ved et øget energibehov. Det foder som gives, bør have en ensartet kvalitet med et relativt højt indhold af fedt og fibre samt en afbalanceret tilførsel af mineraler, vitaminer og sporstoffer.

Vær opmærksom på at grovfoderet altid er bestemmende for hvilket kraftfoder en hest har behov for, hvis den altså har et behov. Selvom en hest ikke behøver kraftfoder, har den behov for mineraler og sporstoffer.

HESTE I HÅRDT ARBEJDE
k23

Til denne kategori hører de heste der trænes hårdt og/eller regelmæssigt deltager i stævner på et højt niveau. At give helt præcise råd om fodring af hesten i hårdt arbejde ned til mindste detalje er naturligvis ikke muligt. Deres behov for næring varierer temmelig meget afhængigt af typen af præstation, af intensiteten i træningsprogrammet og af den individuelle forbrænding og evne til at optage og omdanne næringsstofferne. Disse heste har et øget behov for såvel energi og protein som for vitaminer og mineraler.

Vær opmærksom på at grovfoderet altid er bestemmende for hvilket kraftfoder en hest har behov for. Hesten i hårdt arbejde har i de fleste tilfælde behov for foder ud over sit grovfoder for at holde det ønskede huld og for at kunne overkomme at udføre sine opgaver.

SENIORHESTEN
k17

Evnen til at optage næring aftager som regel med årene. Det skyldes dels at fordøjelsessystemets evne til at optage føden forringes, men det kan også skyldes at mange ældre hestes evne til at tygge bliver mindre god.

En del af foderet vil så passere ufordøjet gennem fordøjelsessystemet. Det er således vigtigt regelmæssigt at tjekke tænderne hos den ældre hest. Ældre heste kan også få problemer med at optage protein, og dette kan føre til en reduceret muskelmasse. Det indebærer at mange ældre heste har brug for en høj ration af nyttige proteiner.

GROOV-familien, KRAFFT Muscle Up, KRAFFT Senior Sensitive, KRAFFT Plus Protein og KRAFFT Lucerne er foderprodukter som alle egner sig til den ældre hest. Foretrækker I at give jeres hest mysli, er KRAFFT High Protein Muesli et godt alternativ.

Vær opmærksom på at et godt foder til seniorhesten bør være velsmagende og nemt at tygge. For at gøre det nemmere at tygge kan man med fordel lægge foderet i blød.

DEN DRÆGTIGE HOPPE
k21

Normalt går en hoppe drægtig 335-345 dage. I løbet af drægtighedens første 8 måneder er det normalt tilstrækkeligt med en normal fodermængde for at holde hoppen i god foderstand og god almen helbredstilstand, men allerede tidligt i drægtigheden er mineraler, sporstoffer og vitaminer vigtige. De sidste 3 måneder øges fosterets væksthastighed meget, og dermed øges også behovet for bl.a. kalcium, fosfor og protein betragteligt. Energibehovet øges derimod ikke i tilsvarende grad. Med en traditionel foderration kan det derfor være vanskeligt at tilgodese det øgede proteinbehov uden at lande på for høje energiværdier.

Man bør/kan som oftest stoppe med den ekstra kraftfoderration man har givet hoppen i højdrægtigheds- og diegivningsperioden, så snart føllet er vænnet fra. I mange tilfælde kan man stoppe med kraftfoderet endnu tidligere for at hoppens yver nemmere skal kunne malkes ud, og risikoen for mælkeophobning bliver mindre.

Man kommer nemt til at undervurdere fosterets væksthastighed i drægtighedens slutfase, og det handler jo faktisk om en alvorlig ”opspeedning”. 2/3 af fødselsvægten opnås i løbet af de sidste 4 måneder – og der sker en fordobling af fosterets vægt i løbet af de sidste 2 måneder. Da protein er grundmaterialet i alt kropsvæv, er det meget vigtigt at proteinrationen rent faktisk matcher fosterets kraftige vækst.

Der findes specielle tilskudsfoderprodukter med en proteinkvalitet der er tilpasset denne kategori af heste, som KRAFFT High Protein Muesli eller GROOV Extra Protein. Hvad der egner sig til lige netop din hoppe, afhænger af grovfoderets analyseværdi.

FODER TIL FØL
k20

I de første måneder får føl den næring de har behov for, fra hoppens mælk. Råmælken produceres kun i den allerførste tid. Så hvis hoppen fx lækker mælk, risikerer man at den går tabt, eller at mængden bliver mindre. Føllet bør få råmælken i sig i løbet af de første 4-8 timer. Denne råmælk er utrolig vigtig da den indeholder vigtige antistoffer som beskytter føllet mod infektioner. Et føl som mister sin mor, har et akut behov for hoppemælkserstatning for at overleve. Som hesteejer skal man imidlertid være klar over at hoppemælkserstatning ikke kan erstatte de vigtige antistoffer som findes i hoppens råmælk.

Føl kan få løs mave af salt, og det anbefales derfor at placere eventuelle saltsten utilgængeligt for føllet. Når føllet er vænnet fra, kan man læge en saltsten ud og holde et vågent øje med saltindtaget.

Et føl vokser kraftigt, og for at forebygge ernæringsmæssige “tilbagegange” bør tilvænningen til kraftfoder ske allerede før det bliver vænnet fra. KRAFFT Foal er specielt fremstillet til føl og har en mindre pelletstørrelse og et højt indhold af fordøjeligt råprotein. Protein er grundmaterialet i alt kropsvæv, og et føl har et lige så stort proteinbehov som den hårdt arbejdende konkurrencehest.

DEN VOKSENDE UNGHEST
k19

Rigtigt tilpasset fodring er en af hjørnestenene i opdræt af heste. For at sikre en harmonisk vækst hos unghesten bør hesteejeren/opdrætteren altid bruge et analyseret grovfoder som afbalanceres med et næringsdeklareret eller analyseret mineral-/kraftfoder.

Så længe hesten er i vækst, er det vigtigt at foderrationen tilfører protein i den rette mængde og kvalitet. Balancen mellem de forskellige mineraler, primært kalcium og fosfor, er vigtig for en sund udvikling af knoglerne. En 1-åring har normalt et næsten lige så stort proteinbehov som en hest i hårdt arbejde. Hos en 2-åring er proteinbehovet faldet noget og er mere på niveau med behovet hos en hest i normalt arbejde. Heste som sættes i træning tidligt, har derimod et højere proteinbehov og bør have en foderration der er tilpasset efter deres træningssituation.

Ungheste som går i løsdrift og opholder sig meget udendørs i vinterhalvåret, har behov for et energitilskud. Det er ikke bare streng kulde som øger hestens energibehov, også kombinationen af regn og stærk blæst øger behovet. Ungheste har behov for energi til at holde varmen, men også for at bevare lysten og viljen til at røre sig. Det kan derfor være hensigtsmæssigt allerede om efteråret at være opmærksom på unghestens øgede energibehov i foderrationen.

Når den unge hest begynder at nærme sig 3 år, kan foderrationen tilpasses efter hestens arbejdsindsats.

KRAFFT GROOV-familien er en god mulighed til den voksende unghest fordi der er mange forskellige muligheder efterhånden som unghestens grovfoder og behov ændrer sig. På den måde slipper man for at udsætte hesten for belastende foderskift og kan samtidig sikre det daglige indtag. Hvis man foretrækker mysli, anbefaler vi i stedet KRAFFT High Protein Muesli.

REKONVALESCENS-HESTEN
k6

Tvungen boksro indebærer en stor omstilling for hesten, og de mest almindelige komplikationer i forbindelse med dette er fordøjelsesforstyrrelser, hvilket ofte har sit udspring i tyktarmens funktion. Behandling med antibiotika kan fx slå dele af tyktarmens mikroflora ned, og heste som gennemgår en penicillinkur, bør samtidig tilføres produkter som fremmer den naturlige mikroflora, fx et af de specialprodukter der findes i handlen som fx GASTRO SUPPORT.

En rekonvalescent skal gerne have adgang til halm af en hygiejnemæssig god kvalitet. Det tilfører fibre og giver mulighed for beskæftigelse for hesten. Det kraftfoder som tilføres, bør også være fiberrigt og ikke give et for højt tilskud af energi. En anbefaling er at undgå stivelsesholdigt kraftfoder da disse fodertyper kan påvirke tyktarmsfunktionen og muskulaturen negativt.

Væsketilførslen er endvidere meget vigtig. Hesten bør vandes fra en spand da det giver bedre kontrol med vandindtaget. Nyopererede heste kan ofte være dårlige til at drikke på grund af smerter eller på grund af et uvant miljø, fx en stald på et dyrehospital. Det er også almindeligt at rekonvalescenter bliver urolige fordi de står alene tilbage i stalden mens staldkammeraterne er blevet lukket ud. Dette kan påvirke deres lyst til at spise og drikke.

KRAFFT GROOV-familien er et godt tilbud til rekonvalescenten da produkterne er rige på fedt og fibre